Cees van Dam

Nederlands                       Profiel                          Advisering                       Contact                          English

Nederlands


Overheid en toezichthouders


English OK

Cees van Dam

Nederlands
PROFIEL


Prof. mr. C.C. (Cees) van Dam is hoogleraar, adviseur en arbiter.


Hij is gespecialiseerd in mensenrechten, aansprakelijkheidsrecht en consumentenrecht.


Hij is bijzonder hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management, doceert als Visiting Professor Engels en vergelijkend aansprakelijkheidsrecht (Tort Law) aan King’s College London en is honorair hoogleraar Europees Privaatrecht aan dUniversiteit Utrecht (Molengraaff Instituut).


Volg de links aan de linkerzijde voor meer informatie over zijn expertise.


ACTIVITEITEN

Cees van Dam benoemd aan Rotterdam School of Management
Cees van Dam is per 1 april benoemd tot bijzonder hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Dit is een nieuwe leerstoel om onderzoek en onderwijs op het gebied van onderneming en mensenrechten te stimuleren. De leerstoel is mogelijk gemaakt door Amnesty International Nederland en de Stichting VredesWetenschappen.

Vliegtuig vertraagd? Geen compensatie
Cees van Dam verleende medewerking aan een artikel in de Economie bijlage van de NRC op 23 november 2013, over de manier waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport in gebreke blijft bij het handhaven van passagiersrechten, in het bijzonder als luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op buitengewone omstandigheden.

Begroting en verhoging van het smartengeld
Deze zomer publiceerden Boom en Verkeersrecht Cees van Dam’s artikel over begroting en verhoging van het smartengeld. Hierin geef ik aan hoe het smartengeld op een meer consistente en transparante manier kan worden begroot en hoe de huidige stagnatie in de hoogte van het smartengeld kan worden doorbroken.

Het regeerakkoord over de strijd tegen spreadsheet management
Naar aanleiding van het regeerakkoord schreef Cees van Dam een column over de strijd tegen het spreadsheet management en voor de herwaardering van vakmanschap. Deze column werd eerder gepubliceerd in Verkeersrecht.

Kopenhagen speech over ‘Contractual CSR Control in the Supply Chain’
Cees van Dam analyseert hoe een onderneming contractuele instrumenten kan gebruiken om te bevorderen dat haar supply chain zich houdt aan MVO-beginselen - en welke uitdagingen hieraan zijn verbonden. Het congres ‘Long Term Contracts: Public and Private Law Perspectives’ werd georganiseerd door het Centre for Enterprise Liability of Københavns Universitet.


Oxford University Press publiceert tweede druk 'European Tort Law'
Cees van Dam's European Tort Law (583 p.) is een must have voor iedereen die is geïnteresseerd in aansprakelijkheidsrecht, mensenrechten, EU recht en rechtsvergelijking. De tweede druk biedt volledig geactualiseerde analyses van Frans, Duits en Engels aansprakelijkheidsrecht, alsmede van het relevante Europese Unierecht en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Cees van Dam in NRC over ‘Coma uitspraak’ van Rechtbank Midden-Nederland
Cees van Dam reageert in de NRC rubriek ‘De uitspraak’ op het baanbrekende vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin zij € 100.000 smartengeld toekende aan een bewusteloos verkeersslachtoffer.Nieuwe druk 'Aansprakelijkheid van de wegbeheerder'

De nieuwe druk van ‘Aansprakelijkheid van de wegbeheerder’ is uit. Deze nieuwe editie geeft de wegbeheerder de meest recente informatie over de aansprakelijkheidsrisico’s die hij loopt. Alle relevante wetgeving en rechtspraak die sinds de vorige editie (2007) is verschenen en waarvan de wegbeheerder op de hoogte moet zijn, is verwerkt.

ANWB Verkeersrecht - Inhoudsopgave


Cees van Dam in Huffington Post over Shell Nigeria zaak
‘Shell’s Victory and Embarrassment in the Dutch Court’: in de Huffington Post analyseert Cees van Dam de vonnissen van de Rechtbank Den Haag inzake de aansprakelijkheid van Shell voor olieverontreiniging in de Niger Delta.

 


Hof Amsterdam wijst vordering tot verbod publicatie Reve biografie af

De vordering van Joop Schafthuizen om publicatie van deel 3 van Nop Maas’ biografie van Gerard Reve te verbieden, wordt door Hof Amsterdam afgewezen. Cees van Dam schreef in deze zaak een opinie ten behoeve van Nop Maas en Uitgeverij Van Oorschot. (juni 2012)

Arrest Gerechtshof 


Cees van Dam opnieuw te gast in VARA's Kassa

Deze keer gaat het over Belgische passagiers die geen gebruik maakten van de trein van Brussel naar Schiphol. Daar kregen ze te horen dat hun ticket voor de reis naar Vancouver ongeldig was geworden en dat zij nieuwe tickets moesten kopen. Volgens Cees van Dam is een dergelijke voorwaarde (dat de coupons van een ticket in de juiste volgorde moeten worden gebruikt en het ticket anders ongeldig wordt) onredelijk bezwarend. (mei 2012)

VARA KassaEerste druk ‘Aansprakelijkheidsrecht’ weer verkrijgbaar

De eerste druk van ‘Aansprakelijkheidsrecht’ (2000) was al enige tijd uitverkocht maar is nu op veler verzoek weer verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers, zowel elektronisch als in hard copy. (april 2012)

Boom Juridische uitgevers


Cees van Dam te gast in VARA’s Kassa

Cees van Dam is te gast in het VARA programma Kassa, dat (opnieuw) aandacht besteed aan de weigering van luchtvaartmaatschappijen om passagiers compensatie te betalen bij langdurige vertraging. (maart 2012)

Passagiersrechten


Nieuwe publicatie: ‘Air Passenger Rights after Sturgeon’

In dit artikel in Air & Space Law concludeert Cees van Dam dat het Europese Hof zijn uitspraak in Sturgeon zal bevestigen, omdat deze in lijn is met zowel het Verdrag van Montreal als de beslissing van de Grote Kamer in IATA. Deze conclusie stemt overeen met de conclusie die hij in januari 2010 op deze website publiceerde. (oktober 2011)


19 september 2011

De American Society of International Law (ASIL) publiceert Cees van Dam's Insight over het arrest van Hof Den Haag inzake de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor de dood van drie Bosnische mannen in Srebrenica in 1995.

American Society of International Law


<< 9 september 2011 >>

Cees van Dam analyseert in Verkeersrecht het arrest van Hof Den Haag over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor de dood van drie Bosnische mannen in Srebrenica in 1995.

Artikel Verkeersrecht


<< 26 augustus 2011 >>

BNR Nieuwsradio interviewt Cees van Dam over zijn Passagiersgids. Je rechten bij problemen op het vliegveld. Dit praktische boekje over de rechten van luchtvaartpassagiers is verkrijgbaar bij boekhandel Jongbloed (Den Haag en Leiden), de ANWB winkels en in de ANWB webwinkel.

ANWB Passagiersgids  BNR Nieuwsradio


<< 5 juli 2011 >>

Cees van Dam geeft voor de Geassocieerde Persdiensten commentaar op het arrest van het Hof in Den Haag, waarin het de Staat mede aansprakelijk houdt voor de dood van drie Bosnische mannen na de val van Srebrenica.

Nederlands Dagblad


<< 5 juni 2011 >>

Cees van Dam geeft op BNR Nieuwsradio commentaar op de kansen van fruittelers om Duitsland aansprakelijk te stellen voor de manier waarop ze over de mogelijke oorzaken van de EHEC-besmetting hebben gecommuniceerd.

BNR Nieuwsradio


<< 28 april 2011 >>

Cees van Dam verzorgde de keynote speech op de 10e Annual Conference on European Tort Law in Wenen onder de titel 'Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms?’

10th Annual Conference on European Tort Law<< 21 april 2011 >>

Cees van Dam lanceert zijn Engelstalige App over Passagiersrechten. De App is ontwikkeld voor de iPhone en de iPad en kan worden gedownload in de App Store. Vooralsnog gratis!

>> Air Passenger Rights App


<< 24 november 2010 >>

Cees van Dam sprak in de Beurs van Berlage in Amsterdam op het congres ‘Faillissement van een financiële instelling’, georganiseerd door het Tijdschrift voor Financieel Recht. Het onderwerp van zijn voordracht was ‘Aansprakelijkheid van toezichthouders’.

Congres Faillissement van een financiële instelling


<< 18 november 2010 >>

Cees van Dam sprak op het British Institute of International and Comparative Law in London over ‘Passengers’ Rights in the EU: Sturgeon and the Member States’. Hij ging in op recente beslissingen van rechters in Nederland en Duitsland die de Sturgeon-beslissing van het Europese Hof hebben bevestigd, ondanks oppositie van diverse luchtvaartmaatschappijen in Europa. Aan de orde kwamen ook de prejudiciële vragen die zijn gesteld door het Engelse High Court over de toepassing van EU Verordening 261/2004 op vertraagde vluchten.

BIICL


<< 25 oktober 2010 >>
De Kantonrechter in Breda is van plan om aan het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen te stellen over het Sturgeon-arrest. Dat kan ze beter niet doen want daarmee zou ze naar de bekende weg vragen.

Kantonrechter Breda gaat naar bekende weg vragen - Tussenvonnis Kantonrechter

Copyright (C) 2007 Cees van Dam - All Rights Reserved.
Site by AshwinDigital