Cees van Dam

Home                         Cees van Dam                 Publications                 Consultancy                  Advisering                   Contact OK

Cees van Dam

Contracten, financieel recht en consumentenrechtPROFIEL

Cees van Dam adviseert met grote regelmaat op het gebied van het algemene contractenrecht (inclusief complexe commerciële contracten) en het consumentenrecht in brede zin (zoals contracten inzake financiële producten en oneerlijke handelspraktijken).


Sinds de eerste druk uit 1995 is hij een van de auteurs van Rechtshandeling en Overeenkomst in de Studiereeks Burgerlijk Recht.ACTIVITEITEN

<< 26 juni 2012 >>

De vordering van Joop Schafthuizen om publicatie van deel 3 van Nop Maas’ biografie van Gerard Reve te verbieden wordt door Hof Amsterdam afgewezen. Cees van Dam schreef in deze zaak een opinie ten behoeve van Nop Maas en Uitgeverij Van Oorschot.

Arrest Gerechtshof 


<< 15 januari 2009 >>

Het begrip 'gemiddelde consument' in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken sluit aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof laat bij de uitleg van dit begrip ruimte om rekening te houden met uiteenlopende taalkundige, culturele en sociale factoren en gaat dus uit van een pluriforme 'gemiddelde consument'. Deze pluriformiteit beperkt de door de Richtlijn beoogde maximum harmonisatie.

De gemiddelde Euroconsument. Een pluriform fenomeen. Over de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en de rechtspraak van het Hof van Justitie, SEW (2009), 1.


Cees van Dam en Erika Budaite - 'The Statutory Frameworks and General Rules on Unfair Commercial Practices in the 25 EU Member States on the Eve of Harmonisation', in: Christian Twigg-Flesner a.o. (eds), The Yearbook of Consumer Law 2008 (Ashgate, 2008), p. 107-139.

Dit artikel bevat een overzicht van het recht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken in de 25 EU lidstaten aan de vooravond van de invoering van de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.


Cees van Dam en Erika Budaite - Unfair Commercial Practices. An analysis of the existing national laws on unfair commercial practices between business and consumers in the new Member States (London, 2006).

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van de Europese Commissie. Het had betrekking op het recht inzake oneerlijke handelspraktijken in de tien nieuwe lidstaten en bevat tevens tien nationale rapporten. Het rapport vormt het complement van het Rapport over het recht inzake oneerlijke handelspraktijken in de vijftien oude lidstaten.


 

 
Copyright (C) 2007 Cees van Dam - All Rights Reserved.
Site by AshwinDigital