Cees van Dam

Home                         Cees van Dam                 Publications                 Consultancy                  Advisering                   Contact OK

Cees van Dam

Advisering
PROFIEL

Cees van Dam adviseert al meer dan 25 jaar Nederlandse advocatenkantoren (klein en groot), bedrijfsjuristen, rechtsbijstandverzekeraars en andere juridische dienstverleners. Hij schrijft legal opinions, partijadvies, second opinions, mini-adviezen en hij is regelmatig lid van een juridisch team in grote zaken.

Zijn expertise omvat het aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht, alsmede de invloed van het EU recht en het EVRM op het Nederlandse privaatrecht. Zijn expertise is bereikbaar en betaalbaar.

Voor meer informatie, volg de links in het menu aan de linkerzijde. Of neem vrijbll
jvend contact op.ADVISERING IN SOORTEN EN MATEN

Advisering kan bijvoorbeeld bestaan uit:
 • een schriftelijke opinie over een of meer aspecten van een zaak
 • een advies over proceskansen
 • het mede-opstellen van processtukken
 • advies over concept-processtukken (beknopt of gedetailleerd)
 • een mini-advies
 • quick scan
 • brainstorm

TARIEVEN

De tarieven zijn gerelateerd aan
 • het tarief van de verantwoordelijke advocaat
 • het belang van de zaak
 • de draagkracht van de client
Meestal is het mogelijk om vooraf een vast bedrag overeen te komen.


EXPERTISE

Cees van Dam beschikt over een brede expertise op het gebied van het Nederlandse privaatrecht, inclusief aspecten van Europees recht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:
 • onrechtmatige daad, zorgplicht en relativiteit
 • overheids- en toezichthoudersaansprakelijkheid
 • schadevergoeding algemeen
 • personenschade
 • contractenrecht
 • verzekeringsrecht
 • consumentenrecht
 • goederenrecht
 • mensenrechten
 • onderneming en mensenrechten
 • passagiersrechten
 • luchtvaartongevallen
Voor meer informatie, volg de links in het menu aan de linkerzijde. Of neem vrijblijvend contact op.


 
Copyright (C) 2007 Cees van Dam - All Rights Reserved.
Site by AshwinDigital